Bitirme Projesi Konuları

Fusion & AI > Bitirme Projesi Konuları

Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümlerinin genellikle hesap yükü fazladır. Ayrıca simülasyonlarda kullanılan fiziksel parametrelerin doğruluk dereceleri dolayısıyla birden fazla çözüm yapılması gerekmektedir. Son yıllarda bu sorunların giderilmesi için derin öğrenme yöntemleri önerilmiştir. 

İHA'ların mikrofonlar kullanılarak sınıflandırılması için algoritma ve yazılım geliştirilmesi. Platformlar ve altyapı enstitü tarafından sağlanacaktır. 

Toplanan görüntülerin kullanılmasıyla meyvenin ağırlığının tahmin edilmesi için sistem geliştirilmesi. 

Ses verisinin kullanılmasıyla sınırlı sayıdaki komut arasından birisinin verilip verilmediği, verildiyse hangisinin verildiğinin tanınması için sistem geliştirme. 

Kara aracının üstündeki sensör sistemlerinden yararlanarak şeridinde gitmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesi. Platformlar ve altyapı enstitü tarafından sağlanacaktır.